Tu nas złapiecie:

  • do 6 sierpnia prócz soboty siedzimy na żywieckim rynku
  • w sobotę 5 sierpnia spotkacie nas na Gorolskim Święcie w Jabłonkowie
  • 12 – 15 sierpnia będziemy się chować w stoisku nr 155 na Jarmarku Jagiellońskim w Lublinie

tkb

Reklamy